אספקת כספים לבית העסק, ערוץ חדש להזמנת כספים וחיוב ערכם בחשבון.

יכולת הזמנת שטרות, מטבעות ומט"ח, ואספקתם ע"י ברינקס עד בית הלקוח, במועדים קבועים או בהתרעה דחופה.

יתרונות ביטחון

  • שקיפות מלאה ויכולת מעקב אחר הזמנות הכספים והפריטה לבית העסק.
  • הגברת הביטחון האישי של העובדים.

יתרונות תפעול

  • אספקה בהתאם לטווח השעות המוסכם ע"י הלקוח.
  • זמינות מעות לפריטה ע"פ צורכי הלקוח.
  • קבלת דיווח יומי על תהליך ניהול המזומן של העסק.

חסכון

  • חיסכון בעלויות אדמינסטרטיביות, עמלות בנקאיות ובשעות העבודה.