מידע מקוון
שעות ייצוא ברינקס

שעת יצוא יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
שעת יצוא
עד 13:00
 England
Germany
France
 England
Germany
France
Belgium
 England
Germany
France
England
Germany
France
Belgium
Sri Lanka
England
Germany
Hong Kong
Spain
שעת יצוא
עד 16:00
L.A
Taiwan
S.Africa
Amsterdam
שעת יצוא
עד 17:00
India
Italy
Switzerland
Russia
Spain
Singapore
China
Japan
India
Italy
Switzerland
Russia
Spain
Japan
Taiwan
China
Singapore
Korea
Amsterdam
S.Africa
India
Italy
Switzerland
Russia
Spain
Japan
Taiwan
China
Singapore
Korea
Amsterdam
S.Africa
India
Italy
Switzerland
Russia
Spain
Japan
Taiwan
China
Singapore
Korea
Amsterdam
S.Africa
India
Italy
Switzerland
Russia
Japan
Taiwan
Korea
Amsterdam
Singapore
Hong Kong
S.Africa
France
China
שעת יצוא
עד 18:00
Belgium
Hong Kong
Australia
Sri Lanka
Thailand
Hong Kong
Australia
Sri Lanka
Thailand
Belgium
Hong Kong
Australia
Sri Lanka
Thailand
Hong Kong
Australia
Sri Lanka
Thailand
Belgium
Hong Kong
Australia
Sri Lanka
Thailand
שעת יצוא
עד 19:00
U.S.A
Canada
U.S.A
Canada
U.S.A
Canada
U.S.A
Canada
U.S.A
Canada

 Tokyo: Kofu,Gunma,Yamanashi,Chiba,Saitama,Kanagawa Sendai,Sapporo,Shizuoka

Osaka: Kyoto,Kobe, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, Mie, Ehime, Nara

לבירורים נוספים ניתן לפנות אל שירות הלקוחות טל' חיצוני 03-5750111 פנימי 22208